OFERTA

Oferujemy bardzo szeroki
zakres usług ochrony

Ochrona fizyczna osób i mienia

Instalacje systemów alarmowych

Ochrona imprez masowych

Instalacje systemów telewizji przemysłowej

konwoje gotówki

Instalacje kontroli dostepu

Monitoring

Szkolenia

Wyceny / Oferty

1

wizja lokalna

2

analiza zagrożeń

3

analiza potrzeb

4

sporządzenie planu ochrony

Ofertę ochrony sporządzamy po dokonaniu wizji lokalnej obiektu, wykonaniu analizy zagrożeń, potrzeb poszczególnych kontrahentów oraz sporządzenia planu ochrony obiektu bądź imprezy, co pozwoli na ograniczenie do minimum ryzyka wystąpienia przestępstw przeciwko zdrowiu, życiu i mieniu oraz określi użycie niezbędnych środków zabezpieczenia technicznego na poszczególnym obiekcie.