OFERTA

Oferujemy bardzo szeroki
zakres usług ochrony

Oferta

Ochrona fizyczna osób i mienia

Oferta

Instalacje systemów alarmowych

Oferta

Ochrona imprez masowych

Oferta

Instalacje systemów telewizji przemysłowej

Oferta

konwoje gotówki

Oferta

Instalacje kontroli dostepu

Oferta

Monitoring

Oferta

Szkolenia

Wyceny / Oferty

1

wizja lokalna

2

analiza zagrożeń

3

analiza potrzeb

4

sporządzenie planu ochrony

Ofertę ochrony sporządzamy po dokonaniu wizji lokalnej obiektu, wykonaniu analizy zagrożeń, potrzeb poszczególnych kontrahentów oraz sporządzenia planu ochrony obiektu bądź imprezy, co pozwoli na ograniczenie do minimum ryzyka wystąpienia przestępstw przeciwko zdrowiu, życiu i mieniu oraz określi użycie niezbędnych środków zabezpieczenia technicznego na poszczególnym obiekcie.