O FIRMIE

AGENCJA OCHRONY SKORPION

Agencja Ochrony SKORPION rozpoczęła swoją działalność w 1994 r. i nieprzerwanie działa na rynku w oparciu o koncesję MSWiA. W przeciągu tego czasu firma SKORPION zdobyła ogromne doświadczenie zawodowe, jak również skompletowała doskonale przygotowaną Kadrę pracowników do działania na wszystkich polach z zakresu Ochrony i Bezpieczeństwa.

BIURO OCHRONY SKORPION SP. Z O.O.

BIURO OCHRONY SKORPION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ została powołana do funkcjonowania w 2012 roku wychodząc naprzeciw rosnącym oraz nowym potrzebom Naszych Klientów. Działając na rynku w oparciu o koncesję MSWiA oraz bazując na ogromnym doświadczeniu oraz Kadrze profesjonalistów, Spółka oferuje swoim Klientom najnowsze i najskuteczniejsze rozwiązania z zakresu Ochrony i Bezpieczeństwa (w pełnym wachlarzu i zakresie) przy jednoczesnym udzielaniu maksymalnych, gwarantowanych ulg we wpłatach na PFRON.

Agencja Ochrony Skorpion

Agencja Ochrony SKORPION rozpoczęła działalność w 1994 r. i działa na rynku w oparciu o koncesję MSWiA, w przeciągu tego czasu firma SKORPION  zdobyła ogromne doświadczenie zawodowe jak i również skompletowała doskonale przygotowaną kadrę pracowników  do działania na wszystkich polach z zakresu bezpieczeństwa.

Zakres Naszych Usług

Ochrona fizyczna osób i mienia

Instalacje systemów alarmowych

Ochrona imprez masowych

Instalacje systemów telewizji przemysłowej

konwoje gotówki

Instalacje kontroli dostepu

Monitoring

Szkolenia